Na Słuchawkach

Co to jest telemarketing ?

Od lat nie ma wystarczająco skutecznego mechanizmu upowszechniania informacji o „środowisku telefonicznej obsługi klienta”. Nie ma również wydajnych mechanizmów promowania i rozpowszechniania wiedzy na ten temat. Środowisko staje się coraz...

Domykaj rozmowę

Kieruj przebiegiem rozmowy. Wyznaczaj jej kolejne etapy podsumowując ustalenia oraz zadając pytania. Zadbaj o płynność waszej konwersacji i poczucie pewności oraz komfortu klienta związanego z kolejnymi krokami aktywności. Kontroluj podczas rozmowy...

PressRoom