Call Back

(Automatyczne oddzwanianie) – funkcja systemu IVR, która umożliwia dzwoniącemu wybranie połączenia zwrotnego zamiast czekania w kolejce telefonicznej. Gdy agent stanie się dostępny, system zadzwoni do klienta, a gdy odbierze, zostanie połączony z agentem. Niektóre IVR oferują również dzwoniącemu opcję ustalenia terminu, tak aby otrzymała oddzwonienie w wyznaczonym przez siebie czasie. Contact center mogą skonfigurować tę funkcję, aby była oferowana dzwoniącym, gdy czas oczekiwania osiągnie określony próg.