Konkursy w świecie na słuchawkach

Czym byłby świat bez rywalizacji – tej zdrowej – wyzwalającej endorfiny, kreatywność i zaangażowanie. Taką rolę pełnią (powinny pełnić) konkursy branżowe. W świecie na słuchawkach naliczyłam ich aż 8. Zebrałam w jednym miejscu najważniejsze informacje na ich temat.

Konkursy branżowe to doskonała okazja aby skonfrontować swoje własne, wewnętrzne osiągnięcia z kompetencjami innych firm. Dobrze przemyślane i zorganizowane są jednym z najlepszych kół zamachowych napędzających rozwój zarówno biorących w nich uczestników jak i całego rynku. W branży na słuchawkach (zapewne nie tylko) elementem najbardziej widocznym jest gloria chwały, czyli moment ogłoszenia wyników. Tymczasem to co najważniejsze rozgrywa się w zakamarkach firm oraz w konfrontacji konkursowych zmagań.

Konkurs to przede wszystkim „wyścig” – o bycie najlepszym, najbardziej efektywnym, najbardziej pomysłowym, a czasami „najładniejszym”. Innymi słowy proces oceniania i ostatecznych wyborów ma wyłonić po pierwsze zwycięzców, po drugie potrafić opisać źródło tych sukcesów jako inspirację dla innych. Trzecim bardzo ważnym elementem konkursów są wyróżnienia. Ponieważ „wyścig” jest (powinien być) bardzo mierzalny – wygrywa ten, który zdobędzie najwyższą notę. Ale w toku rywalizacji, prezentacji osiągnięć jury poznaje często niezwykłe historie, osiągnięcia, które choć nie są policzalne, ale posiadają wartość nieliczbową, czasami trudno opisywalną. Choć, według mojej obserwacji, wyróżnienia są pozycjonowane jako nagrody pocieszenia to tak naprawdę bywa, że to właśnie osoby wyróżnione są prawdziwymi zwycięzcami konkursów.

Konkursy są prawdopodobnie najbardziej obiektywnym sposobem na skonfrontowanie poziomu posiadanych kompetencji i osiągnięć z otoczeniem rynkowym, czy nawet konkurencyjnym. Mimo, że najstarsze liczą sobie już kilkanaście lat z żalem muszę przyznać, że wciąż nie cieszą się należnym im zainteresowaniem, a wciąż bardzo wielu managerów na słuchawkach nie wie nawet o ich istnieniu. Mam nadzieję, że moje dzisiejsze zestawienie choć trochę zmieni tą sytuację.

Zebrałam w jednym miejscu konkursy bezpośrednio związane ze światem na słuchawkach. Sześć z nich to projekty polskie. Uwzględniłam w zestawieniu również dwa konkursy międzynarodowe. Mam nadzieję, że liczba zgłoszeń do kolejnych edycji konkursów wzrośnie oraz, że będą one jeszcze mocniej emanować promocją ujawnionych w konkursowych zmaganiach najlepszych praktykach

Telemarketer Roku

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego SMB
Rok startu konkursu: 2009
Strona konkursu: https://telemarketerroku.pl/
Do kogo skierowany jest konkurs: telemarketer / konsultant telefoniczny
Cel konkursu: promocja i zwiększenie prestiżu pracy konsultanta telefonicznego / promocja najlepszych standardów i praktyk w telefonicznej komunikacji z klientami, co ma przyczynić się do poprawy wizerunku branży cc.
Opłata: 149 – 249 zł / uczestnika

Najlepsi telemarketerzy są wybierani w ramach tego konkursu już od 10 lat. To wystarczająco dużo czasu aby dopracować metodologię i sam format współzawodnictwa. „Telemarketer Roku” jest bez wątpienia najważniejszą pozycją w kalendarzu polskich wydarzeń oraz konkursów w świecie na słuchawkach. Liczące kilkanaście osób jury co roku szuka najlepszych w pięciu kategoriach zmagań. Aby zostać Telemarketerem Roku nie wystarczy jednak być skutecznym, prowadzić rozmowę w sposób poprawny. W tym konkursie co roku odkrywane są niesamowite osobowości – ludzie niezwykli, o niebanalnym stylu pracy, umiejętności oraz zaangażowaniu w niesienie pomocy klientom. Wybór Telemarketera roku to dwa etapy selekcji zgłoszeń – najpierw analiza zgłoszonych rozmów, później prezentacja przed jury. Wszyscy finaliści spotykają się na uroczystej gali podczas której ogłaszany jest werdykt. Jest czerwony dywan, są prawdziwe emocje i jest duma z osiągnięć.

Złota Słuchawka

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego SMB
Rok startu konkursu: 2012 (od lat 90-tych była przyznawana w ramach konkursu Marketingu Bezpośredniego Boomerang, a potem – jako kategoria „Telemarketing” – w konkursie Golden Arrow. W 2012 roku została włączona do konkursu Telemarketer Roku jako nagroda specjalna.)
Strona konkursu: https://zlotasluchawka.pl/
Do kogo skierowany jest konkurs: firmy i struktury contact center / managerowie struktur cc
Cel konkursu: promocja najlepszych praktyk zarządzania działalnością cc, najlepszych projektów realizowanych w tego typu strukturach oraz firm i osób budujących profesjonalizm tej branży.
Opłata: 749 zł / projekt

Złota Słuchawka to młodsza, ale tak naprawdę dużo starsza siostra konkursu Telemarketer Roku. W tym projekcie wybierane są najlepsze projekty czyli efekt pracy zespołów firmowych. Do konkursu zgłaszane są prezentacje zrealizowanych przedsięwzięć, których przedmiotem jest współpraca z klientem (zleceniodawcą), optymalizacja procesów wewnątrzfirmowych czy też  komunikacja z klientem (konsumentem). Jest to konkurs, w którym pod uwagę brane są takie elementy jak kreatywność, zastosowane narzędzia, efekty podjętych działań. Efekty konkursu stanowią wspaniały materiał inspiracyjny dla rynku. Biorąc pod uwagę, że celem projektu jest promocja najlepszych praktyk w zakresie zarządzania działalnością contact center konkurs ten zasługuje na duże zainteresowanie i zaangażowanie managerów i firm.

Polish National Sales Awards

Organizator:  Polish National Sales Awards
Rok startu konkursu: 2009
Strona konkursu: http://pnsa.pl/
Do kogo skierowany jest konkurs: firmy i struktury contact center / managerowie struktur cc
Cel konkursu: promocja i wdrażanie nowoczesnych standardów profesjonalnej sprzedaży w oparciu o zasady dobrych praktyk, wybitne kompetencje, ponadprzeciętne osiągnięcia oraz wysokie standardy etyczne.
Opłata: 690 zł / firma (opłata rejestracyjna) 1790 – 1990 zł / uczestnik (opłata zgłoszeniowa)

To zaskakujące, ale jest to jedyny w tym zestawieniu i w polskim świecie na słuchawkach konkurs, który w swoich celach zapisał etykę jako kluczowy element i kryterium oceny. Jest to również najbardziej prestiżowy konkurs skierowany do firm, managerów oraz specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. Spośród 21 kategorii nas najbardziej interesują „telesprzedaż”, „zespół obsługi klienta” oraz „manager obsługi klienta”. Konkurs, a właściwie uczestnictwo w projekcie bazuje na unikalnej metodologii. Składają się na nią nie tylko poddanie się ocenie w celu wyłonienie tego „najlepszego”, ale również rozwój specjalistów i managerów poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz panelach dyskusyjnych. Konkurs przyciąga największe polskie i zagraniczne marki z niemal każdego sektora gospodarki.

Ambasador Call Center

Organizator:   Belocal Polska Sp. z o.o. (wydawca ccnews.pl) i Via Media Katarzyna Swatowska
Rok startu konkursu: 2015
Strona konkursu: http://ambasadorcallcenter.pl
Do kogo skierowany jest konkurs: firmy i struktury contact center / managerowie struktur cc
Cel konkursu: wyróżnienie najlepszych  firm i managerów, którzy przyczynili się do popularyzacji wiedzy i promocji branży contact center oraz zawodu konsultanta w mediach i social media
Opłata: bezpłatne

W przeciwieństwie do wszystkich pozostałych ten konkurs ma za zadanie wybrać osoby oraz firmy, które najlepiej reprezentują świat na słuchawkach na zewnątrz. Oknem na ten inny świat są media – zarówno tradycyjne jak i elektroniczne (w tym społecznościowe), które systematycznie dominują komunikację. Wybierany ambasador call center ma bowiem być promotorem profesjonalizmu sektora, ale w oczach potencjalnych pracowników, zleceniodawców projektów i w końcu klientów (konsumentów). Na organizatorach konkursu ciąży zatem ogromna odpowiedzialność zarówno za wskazanie osoby / osobowości, która ma nosić tą zaszczytną rolę, jak i wartości jakie wyznaje i potwierdza swoim działaniem. Zgodnie z założeniami, zwycięzcami konkursu powinni zostać telemarketerzy, managerowie oraz firmy, którzy swoja aktywnością zawodową (wystąpienia publiczne, publikacja artykułów, udział w dialogu z konsumentami, dzielenie się doświadczeniami i wiedzą) wpływają na budowanie pozytywnego wizerunku branży na słuchawkach.

Konkurs na Doradcę i Lidera roku  Związku Banków Polskich

Organizator:  Związek Banków Polskich
Rok startu konkursu: 2017
Strona konkursu: https://zbp.one2tribe.pl/
Do kogo skierowany jest konkurs: sektor bankowy – doradcy klienta, zespoły projektowe
Cel konkursu: podnoszenie kwalifikacji doradców finansowych w działach callcenter i contact-center banków i instytucji bankowych
Opłata: bezpłane

Jest to konkurs, który został powołany do życia  w pierwszej połowie 2017 roku aby sprostać wyzwaniom specyfiki sektora bankowego. Forum Contact Center będąca strukturą organizacyjną Związku Banków Polskich opracowała założenia konkursu uwzględniające przede wszystkim unikalne kompetencje branżowe (świat finansów) oraz umiejętności współpracy zespołowej. Konkurs (przynajmniej w tegorocznej edycji) jest oparty na modelu grywalizacji. Jego uczestnicy na specjalnej platformie rozwiązują zadania indywidualnie oraz zespołowo zbierając punkty. Najlepsi oprócz tytułu doradcy roku otrzymują możliwość przystąpienia do prestiżowego egzaminu na Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych. Konkurs jest skierowany wyłącznie do sektora bankowego.

Outsourcing Stars

Organizator:  Fundacja Proprogressio
Rok startu konkursu: 2014
Strona konkursu: http://www.outsourcingstars.pl/
Do kogo skierowany jest konkurs: firmy outsourcing contact center
Cel konkursu: wyłonienie i nagrodzenie najszybciej rozwijających się firm outsourcingowych oraz instytucji bezpośredniego otoczenia branży
Opłata: bezpłatne

Jest to konkurs skierowany do sektora outsourcingowego i co za tym idzie powinny nim być zainteresowane firmy świadczące usługi contact center w tym formacie. W tym współzawodnictwie „rządzi” excel! Kryteria wyboru są jasne – wygrywa ten, którego liczby odzwierciedlające rozwój biznesu okażą się najwyższe (w danej kategorii). Podsumowanie konkursu odbywa się na uroczystej gali, która każdorazowo jest chwytającym za sercem spektaklem światła, muzyki i niesamowitych emocji.

Stevie Awards for sales & customer service

Organizator:  Stevie Awards, Inc
Rok startu konkursu: 2002
Strona konkursu: https://stevieawards.com/sales
Do kogo skierowany jest konkurs: firmy i struktury call / contact center, managerowie cc, specjaliści cc (agenci / konsultanci), producenci rozwiązań wspierających cc, trenerzy
Cel konkursu: Misją tych nagród jest docenienie osiągnięć w zakresie obsługi klienta, call / contact center, rozwoju biznesu i specjalistów ds. sprzedaży na całym świecie.
Opłata: 245 USD / zgłoszenie / kategoria (dla zgłoszeń indywidualnych), 470 USD / zgłoszenie / kategoria (dla zgłoszeń firmowych i produktowych)

To jeden z największych miedzynarodowych konkursów, którego idea zrodziła się ponad 15 lat temu w Stanach Zjednoczonych, a obecnie posiada swoje dedykowane edycje dla Niemiec oraz Azji. Jego historia zaczęła się od sprzedaży o obsługi klienta, ale przez lata rozwinęła się na mnóstwo kategorii i opcji biznesowych. Konkurs posiada bardzo ciekawą formułę oceniania zgłoszeń. Uczestnicy otrzymują zadania konkursowe, natomiast istnieje całkowita dowolność formatu jej odpowiedzi. Jedni przesyłają rozbudowane prezentacje, inni filmy, a jeszcze inni linki do swoich stron internetowych. Po drugiej stronie „barykady” zasiada jury, które jest rekrutowane przez firmy będące laureatami poprzednich edycji. Dzięki temu z roku na rok grono oceniających powiększa się. To z kolei powoduje, że mimo czasami trudno porównywalnych materiałów wielość ocen wyłania poprawnie zwycięzców.

ContactCenterWorld Top Ranking Performers Awards

Organizator:  ContactCenterWorld.com
Rok startu konkursu: 2006
Strona konkursu: https://www.contactcenterworld.com/worldawards/
Do kogo skierowany jest konkurs: firmy i struktury call / contact center, managerowie cc, specjaliści cc (agenci / konsultanci), producenci rozwiązań wspierających cc, trenerzy
Cel konkursu: Promocja najlepszych praktyk w zakresie contact center, obsługi klienta, benchmarking, budowa globalnej sieci profesjonalnych kontaktów.

To z pewnością najbardziej globalny i najbardziej callcenter’owy konkurs na świecie. Jego organizatorem jest najwieksza organizacja w świecie na słuchawkach contactcenterworld.com na czele z Rajem Wadhwani (człowiekiem instytucją). We współzawodnictwie biorą udział managerowie, konsultanci, firmy od 4 stanowisk aż po kilka tysięcy, dostawcy rozwiązań technologicznych oraz usług szkoleniowych. Projekt koncentruje się na budowie potężnej ponadnarodowej sieci kontaktów profesjonalnych i wymiany wiedzy. Konkurs rozgrywany jest w pięciu regionach świata po czym odbywa się wielki finał, podczas którego wybierani są globalni liderzy.

Gadka umoralniająca 😉

Przygotowując powyższą listę miałam w głowie jedną myśl: pokazać wielość dostępnych na polskim rynku opcji konkursowych oraz zasadnicze różnice. Zaraz za nią była druga: zachęcić ludzi i firmy do uczestnictwa we współzawodnictwie, ale nie wyłącznie dla chwały, świateł jupiterów – te, w mojej obserwacji trwają chwilę, po czym niewiele się nie zmienia (częściej nic). Konkursy są kontekstem, w którym mogą i powinny rozwijać się nowe idee. Finał każdego konkursu powinien być początkiem analizy sukcesów i pracy nad doskonaleniem rynku. Czy tak się dzieje ? Na to pytanie odpowiedz proszę sobie już sam/a.

autor:
Elżbieta Włodarczyk
Zobaczy wszystkie artykuły
Dodaj swój komentarz

 

PLIKI COOKIES:

Stosujemy pliki cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.